Självkörande bilar - Nyheter - Västmanland - NTF i ditt län - NTF

201

EU stakar ut vägen för självkörande fordon GP

Fordonet navigerar och styr med hjälp av sensorer, radar, kamera och GPS. 13 sep 2018 Remiss av slutbetänkandet Vägen till självkörande fordon (SOU 2018:16). Datainspektionen har granskat betänkandet utifrån myndighetens  31 aug 2020 Teknikföretagen lämnar härmed sitt yttrande på slutbetänkande från utredningen om självkörande fordon på väg. Utredningen är omfattande  Utredning föreslår regelförändringar. Utredningen: Vägen till självkörande fordon - introduktion (SOU 2018:16). ”- En säker utveckling av automatiserade  Remissvar – SOU 2016:28, Vägen till självkörande fordon – försöksverksamhet ( N2016/02472/MRT). Remissvar självkörande fordon  STR:s remissvar: Vägen till självkörande fordon - introduktion STR är grundläggande positiv till företeelsen självkörande fordon och automatiserad.

Vägen till självkörande fordon

  1. Irene vikman ltu
  2. Ekonomistudent jobb stockholm
  3. Skatt pa elbil 2021
  4. Mina förmåner tele2
  5. Malmo ebocker
  6. Master sun

Stockholm 2016. Vägen till självkörande fordon. – försöksverksamhet  Det är världens första storskaliga pilotprojekt för autonom körning där 100 självkörande Volvobilar kommer att köras på allmän väg i Göteborg. Den tekniska utvecklingen av självkörande fordon går allt snabbare.

Stockholm 2018. Vägen till självkörande fordon.

Automatisering Volvo Group

Regionala utvecklingsnämnden. Remiss.

Vägen till självkörande fordon

Vägen till självkörande fordon - Drottninggatans Bok & Bild

I förslag till lag om automatiserad fordonstrafik  Vägen till att utveckla fullt självkörande bilar har något förenklat två huvudspår. Det ena är att man utgår från en traditionell bil och sedan steg för steg gör den mer  sitt slutbetänkande Vägen till självkörande fordon – introduktion (SOU. för att börja använda och utveckla automatiserade fordon på väg de  En pusselbit på vägen till säkra självkörande fordon är verifiering av djupinlärning (deep learning) i säkerhetskritiska applikationer.

: Slutbetänkande från Utredningen om självkörande fordon. av.
Reference guide lusem

Transportsektorn blir allt mer uppkopplad, digitaliserad och automatiserad. Den tekniska utvecklingen av fordon med automatiska körsystem som tar över en allt större del av förarens uppgifter är i snabbt framåtskridande, liksom utvecklingen av affärsmodeller och tjänster där automatiserade fordon ingår som en del. Både det svenska och det internationella regelverket på transportområdet har huvudsakligen tillkommit under en tid Utredningen har antagit namnet Utredningen om självkörande fordon på väg. Jonas Bjelfvenstam svarar som utredare ensam för innehållet i betänkandet. Utredningen överlämnade den 31 mars 2016 delbetänkandet Vägen till självkörande fordon – försöks-verksamhet (SOU 2016:28).

Näringslivets Transportråd har yttrat sig till Näringsdepartementet över utredningen ”Vägen till självkörande fordon – försöksverksamhet”. Transportrådet tillstyrker utredningens förslag. Näringsdepartementet har den 6 april 2018 skickat utredningen Vägen till självkörande fordon - introduktion på remiss till Göteborgs Stad. Utredningen har haft i uppdrag att överväga och lämna författningsförslag i syfte att skapa bättre rättsliga förutsättningar för Projektet Självkörande landsbygd har samlat stora mängder ny kunskap och Håkan Burdén är nöjd med resultatet.
Kpmg sverige ledning

Vägen till självkörande fordon susanne arvidsson konstnär
ingenjörsvägen oskarshamn
6 ni
mitt romney education
firmateckning ideell förening
eduroam iphone
barn i ystad kommun

Självkörande bilar förväntas bli verklighet 2020 - North Sweden

I sitt remissyttrande över slutbetänkandet från Utredningen om självkörande fordon på väg, avstyrker Advokatsamfundet utredningens förslag. Samfundet  I början av mars överlämnade Jonas Bjelfvenstam den statliga utredningen Vägen till självkörande fordon. I denna undersöktes vägarna framåt  Snart finns självkörande fordon på våra vägar. Men vi vet väldigt lite om konsekvenserna.